Tedoen.nl

Privacy Statement
tedoen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

Doorgaan


Advertentievertoningen en kliks
Om ervoor te zorgen dat tedoen.nl kan blijven bestaan, maakt tedoen.nl gebruik van het Google Adsense advertentienetwerk. Het Google Adsense programma verzorgt de advertentievertoningen. Bij het vertonen van advertenties en zogenaamde webbeacons kan Google zogenaamde cookies plaatsen, welke worden gebruikt om uw gegevens op te slaan en om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren die blijken uit uw klikgedrag. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geїntegreerd met als doel de opvraging van de pagina te registreren. Wat Google doet met de gegevens, kunt u lezen in de privacybeleid van Google zelf. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan tedoen.nl en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.