Evenementen vandaag te doen 2024

Evenementen op aswoensdag 2024

Aswoensdag 2025. Te doen op woensdag 5 maart

Klik hieronder op de link voor meer toelichting over het (deel)gebied of de branche.

Aswoensdag

Askruis op voorhoofdAswoensdag is de dag na carnaval, meer bepaald de dag na vastenavond. In de katholieke traditie is Aswoensdag het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Tussen Aswoensdag en Pasen zijn er zes zondagen, waarvan de laatste Palmzondag is.

Op Aswoensdag laten katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Deze as is het overblijfsel van verbrande 'palmtakken' (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Aswoensdag is, net zoals Goede Vrijdag, sinds het Tweede Vaticaans Concilie een verplichte vastendag voor katholieken. Dit houdt in dat alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts èèn volledige maaltijd te nemen. Wie kan wordt uitgenodigd om ook op andere dagen, zoals paaszaterdag en de vrijdagen van de veertigdagentijd, te vasten.