Evenementen vandaag te doen 2024

Evenementen op Goede vrijdag 2024

Goede vrijdag 2025. Te doen op vrijdag 18 april

Klik hieronder op de link voor meer toelichting over het (deel)gebied of de branche.

Goede Vrijdag

De lijdende Christus.Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus Christus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.
Bijna tweeduizend jaar geleden stierf Jezus de kruisdood nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het Sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.
Met Pasen herdenken christenen dat Jezus lichamelijk uit de doden is opgestaan.

Goede Vrijdag is, net zoals Aswoensdag, sinds het Tweede Vaticaans Concilie een verplichte vastendag voor katholieken. Dit houdt in dat alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts een volledige maaltijd te nemen. Wie kan wordt uitgenodigd om ook op andere dagen, zoals paaszaterdag en de vrijdagen van de veertigdagentijd, te vasten.