Koninginnenacht evenementen op 29 april 2018

Koninginnenacht 2018 Te doen op zondag 29 april

Klik hieronder op de link voor meer toelichting over het (deel)gebied of de branche.

Monarchie
Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning(in) is vastgelegd in de constitutie, oftewel de Grondwet. De Koning is het Nederlandse staatshoofd en vormt samen met de ministers de regering. Koningin Beatrix is sinds 1980 het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. Positie staatshoofd. De Koning vormt samen met de ministers de regering. Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is.


Lidmaatschap Koninklijk Huis
Het is wettelijk vastgelegd welke leden van de Koninklijke familie deel uitmaken van het Koninklijk Huis.


Troonopvolging
Als de Koning overlijdt of troonsafstand doet, volgt zijn oudste zoon of dochter hem op. De volgorde van troonsopvolging is wettelijk vastgelegd.


Inhuldiging
In Nederland wordt een nieuwe Koning niet gekroond, maar ingehuldigd.


Prinsjesdag
Op Prinsjesdag spreekt de Koningin de troonrede uit tijdens een gezamenlijke vergadering van de leden van de Eerste en Tweede Kamer.


Koninginnedag
Nederland viert op Koninginnedag de verjaardag van de Koningin. Op 30 april (in 2006 op 29 april) zijn in het hele land feesten en evenementen.


Volkslied
Wilhelmus van Nassouwe is sinds 10 mei 1932 het officile Nederlandse volkslied.


Onderscheidingen
Nederland kent een aantal onderscheidingen. Zo zijn er twee ridderorden voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.


Wapen en vlag
Het wapen van de Koningin is hetzelfde wapen als het Rijkswapen, maar dan met de toevoeging van een Koningsmantel. Sinds 1908 is er ook een Koninklijke standaard.


Financin
De uitgaven voor het Koninklijk Huis zijn vastgelegd in het Financieel Statuut of zijn bepaald in het kader van dit statuut.


Koninginnenacht 2018 Te doen op zondag 29 april