Evenementen vandaag te doen 2024

Evenementen op prinsjesdag 2024

Prinsjesdag 2024 Te doen op dinsdag 17 september

Klik hieronder op de link voor meer toelichting over het (deel)gebied of de branche.

Prinsjesdag

De Ridderzaal is de plaats waar de troonrede wordt uitgesproken.Prinsjesdag is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek. Hij vindt elk jaar plaats op de derde dinsdag in september. Op prinsjesdag spreekt het staatshoofd, thans is dat Koning Willem Alexander, de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.

Artikel 65 van de Grondwet bepaalt dat op de derde dinsdag van september (...) door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven. Artikel 105 lid 2 van de Grondwet voegt daaraan toe dat dit samenvalt met de indiening van de begroting.

Hierop volgen in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen, waarna ook de Rijksbegroting wordt besproken (miljoenennota).

Prinsjesdag gaat met veel ritueel gepaard. De koning maakt een rijtoer met de Gouden Koets door Den Haag, van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal, en de minister van Financiën loopt met een geheimzinnig koffertje rond dat het opschrift "Derde Dinsdag In September" draagt. In dit koffertje bevindt zich de miljoenennota. De inhoud hiervan wordt officieel tot prinsjesdag geheim gehouden, al lekken delen ervan doorgaans uit.

De dames die het uitspreken van de troonrede bijwonen dragen naar gebruik van de laatste jaren opvallende hoeden, die later in de media worden besproken. De Gouden Koets op wordt gebruikt op Prinsjesdag

Prinsjesdag 2024 Te doen op dinsdag 17 september