Evenementen vandaag te doen 2024

Evenementen op secretaressedag 2024

Secretaressedag 2025. Te doen op donderdag 17 april

Klik hieronder op de link voor meer toelichting over het (deel)gebied of de branche.

Secretaressedag

Een secretaresse is een werknemer die het secretariaatswerk opneemt voor een persoon of een instantie. Meestal betreft het iemand die zelf geen tijd heeft om zich daarmee bezig te houden en ook genoeg verdient om zich een secretaresse te kunnen veroorloven, bijvoorbeeld artsen of directeuren. Een secretaresse is niet de vrouwelijke vorm van secretaris. Een 'mannelijke secretaresse' krijgt doorgaans de titel administratief medewerker of klerk.
Het secretariaatswerk bestaat voornamelijk uit het verrichten van zeer uiteenlopende administratieve taken:
-Bijhouden van de afsprakenagenda
-Bijhouden van correspondentie of in- en uitgaande postmappen
-Uittypen van brieven, verslagen, offertes
-Telefoon, e-mail en fax beantwoorden
-Archiveren van stukken
-Contacteren van klanten of patiënten
-Notuleren bij gesprekken of vergaderingen
Ook zijn er afdelingssecretaresses die niet de werkzaamheden van één persoon ondersteunen, maar van een hele afdeling.

Volgens een onderzoek van een Nederlandse vakbond is 99 procent van de Nederlandse secretaresses vrouw.
Secretaresses hebben vaak op hun beurt collega's die hen kunnen helpen met eenvoudiger taken, dit zijn de administratief of secretarieel medewerkers

Secretaressedag 2025. Te doen op donderdag 17 april