Evenementen vandaag te doen 2024
Er zijn dinsdag 25 juni 2024 geen evenementen die overeenkomen met uw zoekopdracht.

Kermissen in Friesland

PROVINCIE KERMISSEN
Kermis Friesland Kermis Sneek 9-3-2019 t/m 17-3-2019
Kermis Friesland Kermis Leeuwarden 10-4-2019 t/m 14-4-2019
Kermis Friesland Kermis Grou 12-4-2019 t/m 14-4-2019
Kermis Friesland Kermis Drachten 17-4-2019 t/m 22-4-2019
Kermis Friesland Kermis Oranjewoud 19-4-2019 t/m 22-4-2019
Kermis Friesland Kermis Wolvega 19-4-2019 t/m 23-4-2019
Kermis Friesland Kermis Gorredijk 2-5-2019 t/m 5-5-2019
Kermis Friesland Kermis Oosterwolde 11-5-2019 t/m 14-5-2019
Kermis Friesland Kermis Schingen 25-5-2019 t/m 26-5-2019
Kermis Friesland Kermis Lemmer 28-5-2019 t/m 2-6-2019
Kermis Friesland Kermis Dronrijp 31-5-2019 t/m 2-6-2019
Kermis Friesland Kermis Heerenveen 5-6-2019 t/m 10-6-2019
Kermis Friesland Kermis Franeker 6-6-2019 t/m 10-6-2019
Kermis Friesland Kermis Goutum 13-6-2019 t/m 15-6-2019
Kermis Friesland Kermis Sint Jacobiparochie 15-6-2019 t/m 17-6-2019
Kermis Friesland Kermis Harlingen 17-6-2019 t/m 23-6-2019
Kermis Friesland Kermis Berlikum 22-6-2019 t/m 24-6-2019
Kermis Friesland Kermis Sneek 22-6-2019 t/m 25-6-2019
Kermis Friesland Kermis Bolsward 26-6-2019 t/m 29-6-2019
Kermis Friesland Kermis Akkrum 27-6-2019 t/m 30-6-2019
Kermis Friesland Kermis Oostermeer 27-6-2019 t/m 29-6-2019
Kermis Friesland Kermis Warten 5-7-2019 t/m 7-7-2019
Kermis Friesland Kermis Wier 6-7-2019 t/m 7-7-2019
Kermis Friesland Kermis Oudebildtzijl 7-7-2019 t/m 8-7-2019
Kermis Friesland Kermis Makkum 19-7-2019 t/m 22-7-2019
Kermis Friesland Kermis De Veenhoop 26-7-2019 t/m 29-7-2019
Kermis Friesland Kermis Deinum 27-7-2019 t/m 28-7-2019
Kermis Friesland Kermis Engelum 27-7-2019 t/m 28-7-2019
Kermis Friesland Kermis Sneek 2-8-2019 t/m 8-8-2019
Kermis Friesland Kermis Wergea 2-8-2019 t/m 5-8-2019
Kermis Friesland Kermis Lemmer 6-8-2019 t/m 11-8-2019
Kermis Friesland Kermis Menaldum 10-8-2019 t/m 11-8-2019
Kermis Friesland Kermis Irnsum 16-8-2019 t/m 18-8-2019
Kermis Friesland Kermis Vrouwenparochie 17-8-2019 t/m 18-8-2019
Kermis Friesland Kermis Beetgum 24-8-2019 t/m 25-8-2019
Kermis Friesland Kermis Rauwerd 24-8-2019 t/m 26-8-2019
Kermis Friesland Kermis Balk 28-8-2019 t/m 31-8-2019
Kermis Friesland Kermis Harlingen 28-8-2019 t/m 31-8-2019
Kermis Friesland Kermis Langweer 28-8-2019 t/m 1-8-2019
Kermis Friesland Kermis Reduzem 30-8-2019 t/m 2-9-2019
Kermis Friesland Kermis Sint Nicolaasga 5-9-2019 t/m 7-9-2019
Kermis Friesland Kermis Grou 6-9-2019 t/m 11-9-2019
Kermis Friesland Kermis Marssum 7-9-2019 t/m 8-9-2019
Kermis Friesland Kermis Koudum 10-9-2019 t/m 14-9-2019
Kermis Friesland Kermis Franeker 18-9-2019 t/m 22-9-2019
Kermis Friesland Kermis Popengawier 20-9-2019 t/m 22-9-2019
Kermis Friesland Kermis Joure 26-9-2019 t/m 30-9-2019
Kermis Friesland Kermis Nieuwehorne 26-9-2019 t/m 28-9-2019
Kermis Friesland Kermis Bolsward 2-10-2019 t/m 6-10-2019
Kermis Friesland Kermis Beetsterzwaag 3-10-2019 t/m 6-10-2019
Kermis Friesland Kermis Drachten 22-10-2019 t/m 27-10-2019
Kermis Friesland Kermis Gorredijk 24-10-2019 t/m 27-10-2019
Kermis Friesland Kermis Leeuwarden 1-11-2019 t/m 10-11-2019