Evenementen vandaag te doen 2024

Activiteiten pasen op eerste paasdag 2024

Paasweekend 2025

Eerste 1e paasdag 2025. Paaszondag 20 april

Klik hieronder op de link voor meer toelichting over het (deel)gebied of de branche.

Zoek ook eens op het woord pasen of ga naar tweede paasdag.

Christendom
In de christelijke traditie is het paasfeest of Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken Christenen het lijden en de kruisdood van Jezus Christus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel 'verrijzenis' genoemd, uit de dood. Pasen behoort daarmee tot de traditie van de zoenoffers, de verhalen, die draaien om de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving.

Pasen kan ook de periode van het kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot aan Pinksteren aanduiden. Deze periode duurt vijftig dagen. De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen.

Met de christelijke viering wordt evenals met de joodse viering, de uittocht herdacht, zij het metaforisch vanuit het werk van God in en door de persoon Jezus Christus, door christenen erkend als de Zoon van God, de beloofde Messias, de Verlosser. Hij wordt in het Nieuwe Testament het paaslam genoemd, dat zichzelf vrijwillig liet offeren voor de verzoening van God met de mensen. Dit duidt op de symbolische betekenis van het offerlam, wat volgens de MozaÏsche voorschriften (Oude Testament, Pentateuch) en de tradities van de joodse godsdienst geofferd moest worden ter vergeving van zonden. Met de voorstelling van Jezus als het eeuwige paaslam werd in geestelijke zin een 'nieuw verbond' tussen God en mens aangeboden, gebaseerd op de genade, waarmee het oude verbond, gebaseerd op de wet, buiten werking kon worden gesteld. Wie in Hem gelooft, hoeft volgens de christelijke traditie niet meer 'onder de wet' te leven, maar valt 'onder de genade'. Deze begrippen en de verhoudingen tussen het een en ander zijn in onder meer de brieven van de apostel Paulus nader uitgewerkt.

Met het paasfeest wordt ook uitgezien naar de verwachte wederkomst van Jezus Christus op aarde.

Er is veel te doen met pasen zoals Paasfeesten, paasmarkten, paasweekend, koopzondag, winkels open, paas festivals.
Op eerste 1e paasdag zijn enkele winkels open.


Pasen 2024 t/m 2044

Eerste paasdag datum en dag in jaar

Zondag 1e paasdag 2024 / eerste paasdag 2024 Pasen zondag 31 maart 2024
Zondag 1e paasdag 2025 / eerste paasdag 2025 Pasen zondag 20 april 2025
Zondag 1e paasdag 2026 / eerste paasdag 2026 Pasen zondag 5 april 2026
Zondag 1e paasdag 2027 / eerste paasdag 2027 Pasen zondag 28 maart 2027
Zondag 1e paasdag 2028 / eerste paasdag 2028 Pasen zondag 16 april 2028
Zondag 1e paasdag 2029 / eerste paasdag 2029 Pasen zondag 1 april 2029
Zondag 1e paasdag 2030 / eerste paasdag 2030 Pasen zondag 21 april 2030
Zondag 1e paasdag 2031 / eerste paasdag 2031 Pasen zondag 13 april 2031
Zondag 1e paasdag 2032 / eerste paasdag 2032 Pasen zondag 28 maart 2032
Zondag 1e paasdag 2033 / eerste paasdag 2033 Pasen zondag 17 april 2033
Zondag 1e paasdag 2034 / eerste paasdag 2034 Pasen zondag 9 april 2034
Zondag 1e paasdag 2035 / eerste paasdag 2035 Pasen zondag 25 maart 2035
Zondag 1e paasdag 2036 / eerste paasdag 2036 Pasen zondag 13 april 2036
Zondag 1e paasdag 2037 / eerste paasdag 2037 Pasen zondag 5 april 2037
Donderdag 1e paasdag 2038 / eerste paasdag 2038 Pasen donderdag 1 januari 2038
Donderdag 1e paasdag 2039 / eerste paasdag 2039 Pasen donderdag 1 januari 2039
Donderdag 1e paasdag 2040 / eerste paasdag 2040 Pasen donderdag 1 januari 2040
Donderdag 1e paasdag 2041 / eerste paasdag 2041 Pasen donderdag 1 januari 2041
Donderdag 1e paasdag 2042 / eerste paasdag 2042 Pasen donderdag 1 januari 2042
Donderdag 1e paasdag 2043 / eerste paasdag 2043 Pasen donderdag 1 januari 2043