Evenementen vandaag te doen 2024

Koopzondag 30 juni 2024

Klik hier voor speciale zondagen op feestdagen.

Klik hieronder op de link voor meer toelichting over het (deel)gebied of de branche.

Koopzondag
Een koopzondag is een zondag waarop de winkels geopend mogen zijn. Koopzondagen komen derhalve alleen voor in landen waar winkels niet onbeperkt op zondag open mogen zijn.


Nederland
De regeling dat gemeenten koopzondagen mogen aanwijzen is ingevoerd bij de invoering van de winkeltijdenwet in 1996. Deze wet houdt het de volgende regeling voor koopzondagen in:
Op zondag mogen winkels in principe niet open zijn.
Gemeenten mogen maximaal 12 zondagen per jaar aanwijzen als koopzondag.
In toeristische plaatsen geldt een toeristisch regime, dat inhoudt dat elke zondag een koopzondag is.
De koopzondagen zijn ingevoerd ten tijde van de paarse kabinetten onder Wim Kok. Tegen de komst van de koopzondag was aanvankelijk veel protest. Dit protest kwam vooral uit de hoek van de christenen en de kleine zelfstandigen. Uiteindelijk is besloten dat gemeenten zelf kunnen beslissen over het wel of niet invoeren van een koopzondag. Op verzoek van ChristenUnie en SGP is het bij de wet tevens geregeld dat werknemers met gewetensbezwaren het recht hebben om werk op zondag te weigeren.
Er zijn steden waar de winkels in het centrum op zondagen standaard zijn geopend, zoals Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Andere steden hebben slechts een beperkt aantal weekenden een koopzondag. In andere steden wordt de koopzondag soms beperkt tot de winkels in het centrum. Rond dagen dat er veel kooplustigen worden verwacht, zoals Sinterklaas en Kerst, worden in het algemeen speciale koopzondagen ingelast.
 


De volgende twee zondagen zijn op:
Koopzondag 7 juli koopzondag
Koopzondag 14 juli koopzondag

Koopzondagen aanmelden toevoegen